Jämför MC försäkringar innan köp

Motorcykelförsäkringar är en av de försäkringar som är mest komplexa. Det lönar sig därför att undersöka noga innan man bestämmer sig för att teckna en motorcykelförsäkring. Skillnaderna kan vara på några tusenlappar per år. Att jämföra MC försäkringar innebär att man undersöker mer än bara premien. Lägst premie betyder inte alltid att det i slutänden blir det bästa valet. Vad gäller MC försäkringar är det väldigt många saker som påverkar premien. Det är exempelvis hur stor motorcykeln är, vilken typ, ålder på den som kör och om det är fler än en som kör den.

På internet finns sidor där man kan få hjälp när man jämför MC försäkringar. Eftersom det är mycket att tänka på och försäkringsmarknaden ofta kan te sig som en djungel kan det vara en bra idé att ta hjälp av en försäkringsförmedlare som kan hjälpa till att ta fram olika offertar för just din situation.

Olika typer av försäkringar för MC.

Ett viktigt val att göra när man väljer MC försäkring är huruvida man vill ha en halv- eller helförsäkring. En halvförsäkring innebär att man har en basförsäkring som täcker en hel del. Det är exempelvis stöld av själva motorcykeln eller om delar blir stulna. Notera dock att du måste vara på det klara med reglerna som gäller för just din försäkring. Det kan handla om regler för lås och förvaring av motorcykeln.

Blir vindrutan skadad går det på försäkringen, men inte om lyktornas glas skadas.
Försäkringen täcker också maskinskada, brand och räddning när man måste få hjälp med transport av motorcykeln och föraren om fordonet är i akut behov av reparation.
En annan del som i regel är inkluderad är rättsskydd om man skulle hamna i en tvist och behöver täcka advokat- och rättegångskostnader. Helförsäkring är ett lite dyrare alternativ av MC försäkring som inkluderar fler typer av skador. Exempelvis sabotage eller om MC-föraren skulle tappa fordonet av misstag.

Kontrollera noggrant maxgränser och dylikt innan du bestämmer dig för en försäkring.